Skip Navigation or Skip to Content

Better Safe Than Sorry

Better Safe Than Sorry is een congres waar we ondernemers meenemen in de werkwijze van hackers, kennisoverdracht en bewustwording van de gevaren en de daarbij toe te passen veiligheidsmaatregelen.

We organiseren deze avonden in samenwerking met het cybercrimeteam van de Politie Oost-Nederland, getroffen ondernemers/slachtoffers uit ons netwerk en ethisch hackers en ondernemers uit ons netwerk. Wij worden daarin ondersteund met met ambtelijke – en bestuurlijke inzet van de betreffende gemeenten.

 

Better Safe Than Sorry Cybercrime